MENU
Główna
Demonstratorzy
Przyrządy
Prezentacje    doświadczeń
Producenci
Literatura
Filmy

Spotkania:
I - Poznan, 2001
II - Katowice, 2002
III - Lublin, 2003
IV - Szczecin, 2004
V - Wrocław 2005
VI - Toruń, 2006
VII - Kraków, 2007

Literatura (w budowie - prosimy o uwagi, propozycje): Szkolny eksperyment fizyczny, eksperyment pokazowy
 1. Antipin I.: Zadania doświadczalne z fizyki - kurs podstawowy. WSiP, Warszawa 1977.
 2. Backe H.: Z fizyką za pan brat. Wyd. Iskry, Warszawa 1965.
 3. Błażejewski R.: 100 prostych doświadczeń z wodą i powietrzem. WNT, Warszawa 1991.
 4. Bułat W.: Zjawiska optyczne w przyrodzie. WSiP, Warszawa 1976.
 5. Domański J.: Domowe zadania doświadczalne z fizyki. Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
 6. Domański J., Mazur B.: Fizyka wokół nas. Doświadczenia pokazowe. Poradnik dla nauczycieli gimnazjum i liceum. RES POLONA, Łódź 2002.
 7. Dryński T., Doświadczenia pokazowe z fizyki. PWN, Warszawa 1964.
 8. Ernst K.: Einstein na huśtawce czyli fizyka zabaw, gier i zabawek. Prószyński i S-ka, Warszawa 2002.
 9. Gaj J.: Laboratorium fizyczne w domu. WNT, Warszawa 1985.
 10. Gębura G., R.Subieta R.: Metodyka eksperymentu fizycznego w szkołach podstawowych. PWN, Warszawa 1978.
 11. Glucksman S.: Technika demonstracji z fizyki, PWN, ŁódŸ-Kraków 1956.
 12. Gorzkowski W.: Olimpiada fizyczna. Wybrane zadania doświadczalne z rozwiązaniami. Wyd. Stowarzyszenia "Symetria i własnoœci strukturalne", Poznań 1994.
 13. Halaunbrenner M.: Ćwiczenia praktyczne z fizyki - kurs podstawowy. WSiP, Warszawa 1974
 14. Halaunbrenner M.: Ćwiczenia praktyczne z fizyki - kurs średni. Wyd. VII poprawione. WSiP, Warszawa 1984.
 15. Kostić Ż.K.: Między zabawą a fizyką. WNT, Warszawa 1964.
 16. McDermott L.C. i inni: W poszukiwaniu praw fizyki. Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.
 17. Perelman J.I. Zajmująca fizyka. Wiedza Powszechna, Warszawa 1954, Łódź 1955.
 18. Piekara A.: Mechanika ogólna; Elektryczność i magnetyzm. PWN, Warszawa.
 19. Piekara A.: Elektryczność i budowa materii. PWN, Warszawa 1955.
 20. Pieryszkin A.W., Czemakin W.P.: Fizyka. Zajęcia fakultatywne - kurs podstawowy. WSiP. Warszawa 1979.
 21. Poradnik UNESCO do nauczania przedmiotów przyrodniczych. PZWS, Warszawa 1960.
 22. Rogers E.M.: Fizyka dla dociekliwych. PWN, Warszawa.
 23. Pędzisz B.: Instrukcje do podstawowych przyrządów w pracowni dydaktyki fizyki. WSP, Opole 1988.
 24. Pędzisz B., Tokar D.: Przygotowywanie i wykonywanie doświadczeń fizycznych. Cz. 1. WSP, Opole 1988.
 25. B.Pędzisz (red.): Wykorzystanie doświadczeń fizycznych w procesie nauczania ? uczenia się. Cz. 2. WSP Opole 1990.
 26. Tokar D., Pędzisz B., Tokar B.: Doświadczenia z fizyki dla szkoły podstawowej. WSiP, Warszawa 1990.
 27. Tokar D., Tokar B., Łabuz P.: Zbiór zadań doświadczalnych z fizyki - kurs średni. WSiP, Warszawa 1990.
 28. D.Tokar, K.Raczkowska-Tomczak, A.Jeleńska: Bibliografia do nauczania fizyki dla studentów i nauczycieli fizyki. WSP, Opole 1992.
 29. Tokar D., Tokar B., Tokar J.: Fizyka w zadaniach doświadczalnych i w doświadczeniach. Cz. I. Elektrostatyka. Wyd. Nowik, Opole 2002.
 30. Tokar B.: Zmodyfikowana tarcza do doświadczeń pokazowych z optyki geometrycznej i falowej. WSP, Opole 1992.
 31. Tokar B.: Elektroniczny generator samodławny w doświadczeniach pokazowych z fizyki. WSP, Opole 1990.
 32. Sorbjan Z.: Meteorologia dla każdego. Opowieści, teorie i proste doświadczenia. Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.
 33. Szczeniowski S.: Fizyka doświadczalna. PWN, Warszawa.
 34. Szydłowski H.: Pomiary fizyczne. Podręcznik dla nauczycieli. PWN, Warszawa 1977.
 35. Zadania doświadczalne z olimpiad fizycznych. Broszury Kom. Gł. Olimpiady Fizycznej. Fizyka w Szkole.
 36. Podręczniki szkolne, np.: K.Tabaszewski - Fizyka dla gimnazjum. Prószyński i S-ka, Warszawa.
 37. Podręczniki dla nauczyciela, np.: Nauczanie fizyki. Podręczniki metodyczne dla nauczyciela. WSiP, Warszawa.
Wydawnictwa różne z eksperymentu jak np.:
 • Wielka księga eksperymentów. Wyd. Elżbieta Jarmołkiewicz, Zielona Góra 2001.
 • Eksperymenty 1, 2. Wyd. Podsiedlik-Raniowski i Spółka, Poznań (brak daty, oryginał - 1998 r.)
 • Brown R.J.: 200 doświadczeń dla dzieci. Prószyński i S-ka. Warszawa 2001.
 • Press H.J.: Przez zabawę do nauki. MARBA
Właścicielem serwisu jest Uniwersytet Szczeciński
Opiekun serwisu: dr. Tadeusz Molenda
Webmaster: Łukasz Mastylak